Sản phẩm thảm trải sàn

Phòng giải trí gia đình ngày nay đang thịnh hành được thiết kế trong những gia đình khá giả có nhiều tiền, phòng giải trí ngoài những thiết bị để giải trí như màn hình lớn, giàn âm thanh hay.......thì không thể thiếu những tấm thảm trang trí dưới sàn và những tấm rèm trang trí ở cửa và trên vách tường.

Ở NiceDecor có nhiều dòng thảm để chúng ta lựa chọn trang trí trong phòng giải trí không chỉ đẹp nhưng còn có tính làm dịu âm thanh trong phòng nghe tiếng nhạc hay hơn.

Ở bài viết này thảm trải sàn giới thiệu tới chúng ta mười lăm mẫu những kiểu tấm thảm hình ảnh 3D trang trí ở phòng giải trí tạo thêm cảm giác khoái trí khi chúng ta bước vào căn phòng này.

tham 3d 03

Hình ảnh thảm 3D trang trí phòng giải trí

 

Lựa chọn mẫu thảm 3D trang trí phòng giải trí và phòng khách:

 Lựa chọn mẫu thảm 3D trang trí phòng giải trí và phòng khách:

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá bán chúng ta tạm có thể nhân theo mét vuông là: 1.540.000 đồng (Một triệu năm trăm mười ngàn đồng cho một mét vuông thảm tấm trang trí phòng khách và phòng giải trí)

 

Lựa chọn mẫu thảm 3D trang trí phòng giải trí và phòng khách:

 Mẫu thảm này có những kích thước:

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá bán chúng ta tạm có thể nhân theo mét vuông là: 1.540.000 đồng (Một triệu năm trăm mười ngàn đồng cho một mét vuông thảm tấm trang trí phòng khách và phòng giải trí)

 

Lựa chọn mẫu thảm 3D trang trí phòng giải trí và phòng khách:

 

 Mẫu thảm này có những kích thước:

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá bán chúng ta tạm có thể nhân theo mét vuông là: 1.540.000 đồng (Một triệu năm trăm mười ngàn đồng cho một mét vuông thảm tấm trang trí phòng khách và phòng giải trí)

 

Lựa chọn mẫu thảm 3D trang trí phòng giải trí và phòng khách:

 

 Mẫu thảm này có những kích thước:

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá bán chúng ta tạm có thể nhân theo mét vuông là: 1.540.000 đồng (Một triệu năm trăm mười ngàn đồng cho một mét vuông thảm tấm trang trí phòng khách và phòng giải trí)

 

Lựa chọn mẫu thảm 3D trang trí phòng giải trí và phòng khách:

 

 Mẫu thảm này có những kích thước:

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá bán chúng ta tạm có thể nhân theo mét vuông là: 1.540.000 đồng (Một triệu năm trăm mười ngàn đồng cho một mét vuông thảm tấm trang trí phòng khách và phòng giải trí)

 

Lựa chọn mẫu thảm 3D trang trí phòng giải trí và phòng khách:

 

 Mẫu thảm này có những kích thước:

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá bán chúng ta tạm có thể nhân theo mét vuông là: 1.540.000 đồng (Một triệu năm trăm mười ngàn đồng cho một mét vuông thảm tấm trang trí phòng khách và phòng giải trí)

 

Lựa chọn mẫu thảm 3D trang trí phòng giải trí và phòng khách:

 

 Mẫu thảm này có những kích thước:

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá bán chúng ta tạm có thể nhân theo mét vuông là: 1.540.000 đồng (Một triệu năm trăm mười ngàn đồng cho một mét vuông thảm tấm trang trí phòng khách và phòng giải trí)

 

Lựa chọn mẫu thảm 3D trang trí phòng giải trí và phòng khách:

 

 Mẫu thảm này có những kích thước:

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá bán chúng ta tạm có thể nhân theo mét vuông là: 1.540.000 đồng (Một triệu năm trăm mười ngàn đồng cho một mét vuông thảm tấm trang trí phòng khách và phòng giải trí)

 

Lựa chọn mẫu thảm 3D trang trí phòng giải trí và phòng khách:

 

 Mẫu thảm này có những kích thước:

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá bán chúng ta tạm có thể nhân theo mét vuông là: 1.540.000 đồng (Một triệu năm trăm mười ngàn đồng cho một mét vuông thảm tấm trang trí phòng khách và phòng giải trí)

 

Lựa chọn mẫu thảm 3D trang trí phòng giải trí và phòng khách:

 

 Mẫu thảm này có những kích thước:

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá bán chúng ta tạm có thể nhân theo mét vuông là: 1.540.000 đồng (Một triệu năm trăm mười ngàn đồng cho một mét vuông thảm tấm trang trí phòng khách và phòng giải trí)

 

Lựa chọn mẫu thảm 3D trang trí phòng giải trí và phòng khách:

 

 Mẫu thảm này có những kích thước:

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá bán chúng ta tạm có thể nhân theo mét vuông là: 1.540.000 đồng (Một triệu năm trăm mười ngàn đồng cho một mét vuông thảm tấm trang trí phòng khách và phòng giải trí)

 

Lựa chọn mẫu thảm 3D trang trí phòng giải trí và phòng khách:

 

 Mẫu thảm này có những kích thước:

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá bán chúng ta tạm có thể nhân theo mét vuông là: 1.540.000 đồng (Một triệu năm trăm mười ngàn đồng cho một mét vuông thảm tấm trang trí phòng khách và phòng giải trí)

 

Lựa chọn mẫu thảm 3D trang trí phòng giải trí và phòng khách:

 

 Mẫu thảm này có những kích thước:

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Giá bán chúng ta tạm có thể nhân theo mét vuông là: 1.540.000 đồng (Một triệu năm trăm mười ngàn đồng cho một mét vuông thảm tấm trang trí phòng khách và phòng giải trí)

   
   

nhadep 03

Tấm thảm 3D trang trí dưới bàn sofa lục bình thủ công mỹ nghệ

nhadep 04

Tính giá theo mét vuông hay tính theo tấm thảm thì cũng không có khác nhau, sau đây là giá tính theo tấm thảm 3D trang trí phòng khách, phòng giải trí như sau:

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2 x 1.540.000 = Tổng giá trị tấm thảm là 831.600 đồng

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2 x 1.540.000 = Tổng giá trị tấm thảm là 3.141.600 đồng

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2 x 1.540.000 = Tổng giá trị tấm thảm là 5.667.200 đồng

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2 x 1.540.000 = Tổng giá trị tấm thảm là 8.624.000 đồng

Liên hệ: 0902 358 199 để được tư vấn và có giá tốt cho chúng ta khi mua số lượng nhiều.

 

 

Liên hệ thảm trải sàn TP.HCM

Quận 2  028 66 56 1999
Quận 2 028 66 516 999
Di động Q.2 0909 39 86 99
Quận 10 028 629 38 999
Quận 10 028 629 32 999
Di động Q.10 0938 57 20 68
 Hotline: 028 629 38 999
 Hà Nội  024 62 550 666

 

TP.HCM

 
O938 572 068

 

 

TP.Hà Nội:

 
0984 229 369

Thảm tấm cao cấp

Thảm Hoa Văn Phòng Thờ

tham trai phong tho 2

 Trong những ngôi nhà mới mà gia đình ở ngày nay khi xây ...

Thảm len hoa văn Thổ Nhĩ Kỳ

khong gian tham tam trang tri rb7578 1

Nói đến đất nước Thổ Nhĩ Kỳ người hiểu ngay đến một nền văn hóa thịnh ...

Trang trí thảm hình tròn, bầu dục, ...

thamhinhtron

Những tấm thảm hình chữ nhật rất đa dạng về kiểu cách và hoa ...

Thảm len xù SANI chống cháy

tham trang tri chong chay

Mẫu thảm len xù thuộc dòng thảm sợi mềm mại, loại sợi ...

Thảm tơ tằm dệt tay

totam

Thảm tơ tằm dệt tay.   Trang trí thảm tơ tằm tuyệt sang ...

Thảm len hoa văn truyền thống ...

cache/resized/082fd0fb9dbdf52d4c211234c3342f5d.jpg

Kiểu thảm trang trí sofa, salon hoa văn truyền thống ...

Thảm len mịn hoa văn cao cấp

tham len trang tri 3

DƯỚI ĐÂY LÀ 20 MẪU TẤM THẢM HOA VĂN, QUÝ KHÁCH LỰA CHỌN ...

Tấm thảm len tự nhiên dệt tay

longcuu10

Một kiểu thảm mà hôm nay thamtraisan.com giới thiệu ...

Thảm trải sàn giới thiệu

Chuyên gia Rèm Vải

RemVai.com

Online thamtraisan.com

Đang có 132 khách và không thành viên đang online