Sản phẩm thảm trải sàn

Thảm xù tơ là dòng thảm trang trí cao cấp được dệt bằng những sợi len mịn nhỏ chất liệu coton 100%, những mẫu thảm xù tơ khi ta trang trí trong phòng ngủ nơi bàn chân chúng ta đặt lên tấm thảm sẽ cho chúng ta cảm giác mát rượi chạy lên bộ não chúng ta khiến chúng ta có cảm giác thật sung sướng.

 

Mẫu thảm xù tơ  hai màu đen trắng (kiểu muối tiêu) lót  dưới sàn căn phòn trong gia đình

Dòng thảm xù tơ dệt hai dòng là một kiểu thảm trơn một màu, thể loại thứ hai là nhiều màu trên một tấm thảm, có những tấm một màu có thêm sợi kim tuyến tạo lên óng ánh trong không gian phòng ngủ thắm sáng ánh đèn lãng mạn.

 

Dòng thảm xù tơ hiện tại NiceDecor đang cung cấp có bốn kiểu kích thước của tấm thảm như tấm nhỏ ngang 60cm x chiều dài 90cm, tấm trung ngang 120cm x chiều dài 170cm, tấm lớn ngang 160cm x chiều dài 230cm, tấm đại ngang 200cm x chiều dàu 280cm.

 

Lựa chọn Model tấm thảm trang trí SANI-XT88

 

Mẫu thảm "xù tơ" trang trí tuyệt đẹp không gian nội thất

 Với mẫu thảm xù tơ trang trí phòng ngủ, phòng khách, phòng giải trí là lựa chọn hoàn hảo.

 

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Mẫu thảm xù tơ cao cấp này giá nếu tính theo mét vuông của tấm thảm là 1.890.000 đồng (Một triệu tám trăm chín mươi ngàn động cho một mét vuông thảm).

 

Mẫu thảm "xù tơ" trang trí tuyệt đẹp không gian nội thất

 

 Với mẫu thảm xù tơ trang trí phòng ngủ, phòng khách, phòng giải trí là lựa chọn hoàn hảo.

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Mẫu thảm xù tơ cao cấp này giá nếu tính theo mét vuông của tấm thảm là 1.890.000 đồng (Một triệu tám trăm chín mươi ngàn động cho một mét vuông thảm).

 

Mẫu thảm "xù tơ" trang trí tuyệt đẹp không gian nội thất

 

 Với mẫu thảm xù tơ trang trí phòng ngủ, phòng khách, phòng giải trí là lựa chọn hoàn hảo.

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Mẫu thảm xù tơ cao cấp này giá nếu tính theo mét vuông của tấm thảm là 1.890.000 đồng (Một triệu tám trăm chín mươi ngàn động cho một mét vuông thảm).

 

Mẫu thảm "xù tơ" trang trí tuyệt đẹp không gian nội thất

 

 Với mẫu thảm xù tơ trang trí phòng ngủ, phòng khách, phòng giải trí là lựa chọn hoàn hảo.

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Mẫu thảm xù tơ cao cấp này giá nếu tính theo mét vuông của tấm thảm là 1.890.000 đồng (Một triệu tám trăm chín mươi ngàn động cho một mét vuông thảm).

 

Mẫu thảm "xù tơ" trang trí tuyệt đẹp không gian nội thất

 

 Với mẫu thảm xù tơ trang trí phòng ngủ, phòng khách, phòng giải trí là lựa chọn hoàn hảo.

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Mẫu thảm xù tơ cao cấp này giá nếu tính theo mét vuông của tấm thảm là 1.890.000 đồng (Một triệu tám trăm chín mươi ngàn động cho một mét vuông thảm).

 

Mẫu thảm "xù tơ" trang trí tuyệt đẹp không gian nội thất

 

 Với mẫu thảm xù tơ trang trí phòng ngủ, phòng khách, phòng giải trí là lựa chọn hoàn hảo.

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Mẫu thảm xù tơ cao cấp này giá nếu tính theo mét vuông của tấm thảm là 1.890.000 đồng (Một triệu tám trăm chín mươi ngàn động cho một mét vuông thảm).

 

Mẫu thảm "xù tơ" trang trí tuyệt đẹp không gian nội thất

 

 Với mẫu thảm xù tơ trang trí phòng ngủ, phòng khách, phòng giải trí là lựa chọn hoàn hảo.

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Mẫu thảm xù tơ cao cấp này giá nếu tính theo mét vuông của tấm thảm là 1.890.000 đồng (Một triệu tám trăm chín mươi ngàn động cho một mét vuông thảm).

 

Mẫu thảm "xù tơ" trang trí tuyệt đẹp không gian nội thất

 

 Với mẫu thảm xù tơ trang trí phòng ngủ, phòng khách, phòng giải trí là lựa chọn hoàn hảo.

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Mẫu thảm xù tơ cao cấp này giá nếu tính theo mét vuông của tấm thảm là 1.890.000 đồng (Một triệu tám trăm chín mươi ngàn động cho một mét vuông thảm).

 

Mẫu thảm "xù tơ" trang trí tuyệt đẹp không gian nội thất

 

 Với mẫu thảm xù tơ trang trí phòng ngủ, phòng khách, phòng giải trí là lựa chọn hoàn hảo.

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Mẫu thảm xù tơ cao cấp này giá nếu tính theo mét vuông của tấm thảm là 1.890.000 đồng (Một triệu tám trăm chín mươi ngàn động cho một mét vuông thảm).

 

Mẫu thảm "xù tơ" trang trí tuyệt đẹp không gian nội thất

 

 Với mẫu thảm xù tơ trang trí phòng ngủ, phòng khách, phòng giải trí là lựa chọn hoàn hảo.

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Mẫu thảm xù tơ cao cấp này giá nếu tính theo mét vuông của tấm thảm là 1.890.000 đồng (Một triệu tám trăm chín mươi ngàn động cho một mét vuông thảm).

 

Mẫu thảm "xù tơ" trang trí tuyệt đẹp không gian nội thất

 

 Với mẫu thảm xù tơ trang trí phòng ngủ, phòng khách, phòng giải trí là lựa chọn hoàn hảo.

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Mẫu thảm xù tơ cao cấp này giá nếu tính theo mét vuông của tấm thảm là 1.890.000 đồng (Một triệu tám trăm chín mươi ngàn động cho một mét vuông thảm).

 

Mẫu thảm "xù tơ" trang trí tuyệt đẹp không gian nội thất

 

 Với mẫu thảm xù tơ trang trí phòng ngủ, phòng khách, phòng giải trí là lựa chọn hoàn hảo.

- Kích thước nhỏ: 60cm x 90cm = 0.54m2

- Kích thước trung bình: 1.2m x 2.7m  = 2.04m2

- Kích thước lớn: 1.6m x 2.3m = 3.68m2

- Kích thước đại: 2m x 2.8m = 5.6m2

Mẫu thảm xù tơ cao cấp này giá nếu tính theo mét vuông của tấm thảm là 1.890.000 đồng (Một triệu tám trăm chín mươi ngàn động cho một mét vuông thảm).

 

Tấm thảm xù tơ trang trí dưới bàn sofa lục bình kiểu đan thủ công mỹ nghệ

Những tấm thảm xù tơ này chúng ta có thể dùng trang trí ở phòng khách, phòng giải trí đều thích hợp với tính sôi nổi mịn màng của tấm thảm.

 

Liên hệ thảm trải sàn TP.HCM

Quận 2  028 66 56 1999
Quận 2 028 66 516 999
Di động Q.2 0909 39 86 99
Quận 10 028 629 38 999
Quận 10 028 629 32 999
Di động Q.10 0938 57 20 68
 Hotline: 028 629 38 999
 Hà Nội  024 62 550 666

 

TP.HCM

 
O938 572 068

 

 

TP.Hà Nội:

 
0984 229 369

Thảm tấm cao cấp

Thảm Hoa Văn Phòng Thờ

tham trai phong tho 2

 Trong những ngôi nhà mới mà gia đình ở ngày nay khi xây ...

Thảm len hoa văn Thổ Nhĩ Kỳ

khong gian tham tam trang tri rb7578 1

Nói đến đất nước Thổ Nhĩ Kỳ người hiểu ngay đến một nền văn hóa thịnh ...

Trang trí thảm hình tròn, bầu dục, ...

thamhinhtron

Những tấm thảm hình chữ nhật rất đa dạng về kiểu cách và hoa ...

Thảm len xù SANI chống cháy

tham trang tri chong chay

Mẫu thảm len xù thuộc dòng thảm sợi mềm mại, loại sợi ...

Thảm tơ tằm dệt tay

totam

Thảm tơ tằm dệt tay.   Trang trí thảm tơ tằm tuyệt sang ...

Thảm len hoa văn truyền thống ...

cache/resized/082fd0fb9dbdf52d4c211234c3342f5d.jpg

Kiểu thảm trang trí sofa, salon hoa văn truyền thống ...

Thảm len mịn hoa văn cao cấp

tham len trang tri 3

DƯỚI ĐÂY LÀ 20 MẪU TẤM THẢM HOA VĂN, QUÝ KHÁCH LỰA CHỌN ...

Tấm thảm len tự nhiên dệt tay

longcuu10

Một kiểu thảm mà hôm nay thamtraisan.com giới thiệu ...

Thảm trải sàn giới thiệu

Chuyên gia Rèm Vải

RemVai.com

Online thamtraisan.com

Đang có 137 khách và không thành viên đang online